Vi är måna om säkerheten

Därför att våra instruktörer är professionellt utbildade handledare

Värt att testa

Man vet aldrig när dessa kunskaper kan rädda liv.

Sjöräddnings utbildning

Eftersom vattnet täcker mer än 80% av vår jord, är det bra att veta hur man skall agera ifall man skulle hamna i en nödsituation på havet.

Under uppvisningen visar vi våra deltagare de olika hjälpredskapen som finns på diverse fartyg, lär hur man använder dessa i nödsituationer. Visar hur man skall agera i sådana situationer både ombord och i vatten.

Deltagarna får prova på överlevnadsdräkterna, som inte hör till de mest bekväma, men ökar överlevnadschanserna i vattnet. Vi går genom en livflottes konstruktion samt hur man tar sig in i en sådan då man redan är i vatten. Det är även viktigt att lära sig vad man skall göra då man befinner sig i en livflotte. Om väderförhållanden tillåter låter vi de modigaste hoppa i vattnet i överlevnadsdräkt från kajen i marinan.

Nästa steg i utbildningen är en praktisk övning på hur man kör en räddningsbåt vid sjöräddning. Hur man närmar sig den man skall rädda, hur man på ett säkert sätt plockar upp den som är i vattnet. De som vågar får prova på att hoppa i från en körande motorbåt.